Beschrijving: logo4.jpg

Beschrijving: henny2

 

Mijn Familie                       | Mijn Hobby muziek       |Mijn hobby oldtimers   | Mijn Werk                            | Mijn Links

 Beschrijving: image006.png

Over mijn familie en waar we wonen

Over de orgels die ik bespeel en bespeeld heb

De restauratie van :

Mercedes 220 SE coupe

 

Mercedes 220 SE cabriolet

-Waarom een UPS

-Verschil dynamische en statische UPS

-Dynamische UPS

-Statische UPS

-Static Switches

-Ground Power units

-Downloads UPSsen

www.pillerpowersystems.nl

Dat spreekt voor zich

Beschrijving: image008.png

Het gevaar van voedingen parallel schakelen en de oplossingen:

Dagelijks horen wij dat een juiste voeding erg belangrijk is. Dat geldt niet allen voor de mens en dier, maar ook voor uw apparatuur. Daarom worden met name voedingssystemen vaak dubbel uitgevoerd. Men noemt dit redundant.

Er zijn een aantal mogelijkheden bij deze redundantie. De meest gebruikte oplossing is n+1 redundant. Dit wil zeggen men neemt zoveel voedingen als nodig zijn en 1 reserve. Zie fig . 1

De voeding van de belastingrail wordt voorzien door de 3 voedingen, terwijl er slechts 2 noodzakelijk zijn. Indien één voeding defect raakt, blijft de spanning toch gewaarborgd op de belastingsrail.

Maar wat gebeurd er als een kortsluiting plaats vindt op een uitgang van één van deze voedingen. Op dat moment zal de spanning van de belastingrail wegvallen en is de gehele installatie verstoken van de zo belangrijke voeding.

Piller heeft hiervoor het antwoord in de vorm van statische schakelaars.

Op het moment dat er een sluiting plaats vindt op de uitgang van een voeding schakelt de statische schakelaar automatisch en zonder onderbreking over van de defecte voeding naar de reserve voeding.

Hierdoor  is een zgn. geïsoleerde redundantie gecreëerd.

Het volgende figuur gaat zelfs nog een stapje verder. Per afnemer wordt een statische schakelaar geplaatst. De 2 voedingsgeleiders gaan door het gehele pand. Op het moment dat de voedingsspanning van rail één onderbroken is of niet aan de specificaties voldoet, wordt er per gebruiker overgeschakeld op de wel leverende voedingsrail. Hierdoor heeft men redundantie tot aan de gebruiker.

Voordelen van deze oplossing:

  • In geval van een probleem bij netvoorziening schakelt de transfer schakelaar automatisch en zonder onderbreking over op de aanwezige andere beveiligde voedingsrail.
  • Kortsluitingen op de gebruikte voedingsrail worden veilig afgehandeld: de Apotrans schakelt zonder onderbreking over op de andere beveiligde rails.
  • Defecte belastingen of belastingsgroepen (kortsluiting in de belasting) worden zonder gevolgen voor de overige gebruikers geïsoleerd.
  • Tegenwoordig wordt dit principe gebruikt bij de meest up to date samenstelling van een beveiligde netspanningvoorziening voor computer centra, waarbij redundantie tot aan de belasting wordt geëist. Een op deze wijze aangebrachte voeding staat garant voor een risicoloze werking.

 HOME