Beschrijving: logo4.jpg

Beschrijving: henny2

 

Mijn Familie | Mijn Hobby muziek |Mijn hobby oldtimers | Mijn Werk | Mijn Links

 Beschrijving: image016.png

Over mijn familie en waar we wonen

Over de orgels die ik bespeel en bespeeld heb

De restauratie van :

Mercedes 220 SE coupe

 

Mercedes 220 SE cabriolet

-Waarom een UPS

-Verschil dynamische en statische UPS

-Dynamische UPS

-Statische UPS

-Static Switches

-Ground Power units

-Downloads UPSsen

www.pillerpowersystems.nl

Dat spreekt voor zich

Beschrijving: image006.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema van een Uniblock PB systeem van Piller

 

Beschrijving: image012.jpg

Vliegwiel 16 MJ

 

 

 

Beschrijving: image014.jpg

Dynamisch systeem met batterijen

Voor vermogens van 300 tot 2500 kVA hebben wij de Powerbridge:

Hier naast is het principe schema getekend:

Indien de netspanning wegvalt, wordt energie uit het vliegwiel onttrokken. Bij een vermogen van 1600 kVA, kan het vliegwiel 13 seconde spanningsoverbrugging leveren. Bij kleinere vermogens langer. Bij een netspanning uitval wordt eerst een seconde of 3 gewacht, om te constateren of de spanning terug komt. De energie uit het vliegwiel wordt via de Uniblock-machine aan de smoorspoel geleverd.

Indien gebruik gemaakt wordt van een Piller totaal oplossing, dat betekent n combinatie, dan is de dieselmotor gekoppeld aan de Uniblock-machine. Op het moment dat het toerental van de dieselmotor gelijk is aan die van de Uniblock machine dan wordt deze middels een vrijloopkoppeling meegenomen. Het vliegwiel staat altijd horizontaal, hetgeen aanmerkelijk beter is voor de levensduur van de lagers van de machine en voorkomt trillingen.

De onderdelen op zich:

De smoorspoel: de smoorspoel verzorgt de koppeling tussen het net en de synchrone machine met het vliegwiel en de belasting. De nauwkeurige berekende magnetische koppeling van deze spoel filtert alle vervuiling aan de netzijde, zodat deze niet bij de belasting terechtkomt en omgekeerd.
Harmonische stromen en blindvermogen worden niet uit het net betrokken maar worden volledige door deze machine geleverd. Daarnaast zorgt de koppelfactor ervoor dat aan de uitgang van de spoel een kopie staat van de spanning die uit de Uni-block generator komt.
Een bijkomende werking heeft de spoel bij een volledige kortsluiting aan de uitgang. De ingangsstroom bij zon kortsluiting is maximaal 2x de nominaal stroom.

De Uniblock motorgenerator: de Uniblock machine is een patent van Piller. Het is een machine waarbij in de stator de motor en generator wikkelingen naast elkaar liggen. Verder heeft de machine een rotor met een dempingswikkeling. De Uniblock machine zorgt voor een galvanische scheiding tussen vliegwiel en smoorspoel en zorgt er tevens voor dat een spanning met een zuivere sinusvorm aan de ontkoppelspoel wordt geleverd. De uitgangsstroom is 14 x Inom. hetgeen er voor zorgt dat eventuele kortsluitingen bij gebruikers aangesloten op het systeem snel afgeschakeld worden.

Het vliegwiel: het vliegwiel zorgt voor de overbrugging tot dat de dieselmotor is gestart. De energie inhoud van het vliegwiel is 16,5 MWsec, zodat 1600 kVA ongeveer 13 seconden overbrugd kan worden. Om zo klein mogelijke weerstand te hebben draait het vliegwiel in een helium omgeving. Daarnaast is het vliegwiel voorzien van een magnetisch lager die hem voor 95 % in de lucht hangt. Hierdoor worden de lager minder belast.

In de volgende omschrijving wordt het geheel uitvoeriger beschreven met meer theoretische achtergronden. http://www.vandekraatstechniek.nl/roterend8.pdf Zie hoofdstuk 4.1

Dit is een foto van een vliegwiel. Hij weegt met behuizing 8000 kg en draait tussen de 2800 en 3300 toeren. Zie ook; http://www.vandekraatstechniek.nl/piller/vliegwiel.html

Voor wat kleinere vermogens heeft Piller een dynamisch systeem dat ondersteund wordt door batterijen.

Hiernaast is het principe schema getekend:

De werking is als volgt:
indien de netspanning aanwezig is, wordt de UNIBLOCK machine via de statische schakelaar op het net aangesloten. Men heeft enkel het rendementsverlies van deze machine, dat is ongeveer 3%. De Uniblock is een speciale machine waarbij in de stator motor en generator wikkelingen naast elkaar liggen. Omdat de Uniblock een synchrone machine is wordt geen blindvermogen uit het net onttrokken. Tevens heeft men een galvanische scheiding tussen in- en uitgang. Op het moment dat de netspanning wegvalt, krijgt de Uniblock machine automatisch zijn spanning uit de batterijen. Daardoor blijft de generator ononderbroken zijn spanning leveren. Als de netspanning weer terug is, wordt over de eerste kring de motor gevoed en worden over de tweede kring de batterijen geladen. Een bijkomend voordeel is dat de gehele belastingstroom niet door de gelijkrichter loopt. Hierdoor is de laadstroom van de batterijen niet voorzien van hogere harmonische stromen, zodat ook de batterijen een langere levensduur hebben.

Het kortsluitvermogen van deze UPS is 14 x de nominaal stroom waardoor eventuele kortsluitingen bij gebruikers snel worden afgeschakeld.


Voor meer theoretische achtergronden zie:
zie hoofdstuk 3.3 van http://www.vandekraatstechniek.nl/roterend8.pdf

Meer informatie is ook te vinden op: http://www.vandekraatstechniek.nl/piller/dynamische.html

 Home